Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0526/2007

Debatai :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Balsavimas :

PV 13/12/2007 - 12.2

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 203kWORD 45k
Ketvirtadienis, 2007 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
Moterų teisės Saudo Arabijoje
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

2007 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų teisių Saudo Arabijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2000 m. rugsėjo 7 d. Saudo Arabija ratifikavo Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kuri Saudo Arabija ratifikavo 1997 m. rugsėjo 23 d.

–   atsižvelgdamas į tai, kad 1996 m. sausio 26 d. Saudo Arabija pasirašė Vaiko teisių konvenciją;

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2007 m. gegužės mėn. Saudo Arabija buvo išrinkta į JT Žmogaus teisių tarybą,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes 1996 m. sausio 18 d.(1) ir 2005 m. kovo 10 d.(2) rezoliucijas Saudo Arabijos klausimu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Saudo Arabijoje moterys ir toliau patiria įvairių formų diskriminaciją asmeniniame ir viešajame gyvenime ir dažnai tampa lytinės prievartos aukomis bei susiduria su dideliais sunkumais baudžiamojo teisingumo sistemoje,

B.   kadangi 2006 m. spalio mėn. 19 metų moteris, žinoma kaip "Qatifo mergaitė", buvo nuteista ir jai paskirta 90 rimbo kirčių dėl to, kad tuo metu, kai buvo užpulta ir išžaginta grupiniu būdu, ji viena automobilyje kalbėjosi su vyru, kuris nebuvo jos artimas giminaitis,

C.   labai susirūpinęs dėl to, kad Qatifo bendrasis teismas Saudo Arabijoje 2007 m. lapkritį iš naujo svarstė nuosprendį ir nuteisė ją kalėti šešis mėnesius ir skyrė 200 rimbo kirčių,

D.   kadangi Qatifo bendrojo teismo pareigūnas pareiškė, kad teismas nusprendė sugriežtinti moters bausmę gavęs nurodymus iš Aukščiausios teisėjų tarybos, nes ji bandė apsunkinti teisėjų darbą ir daryti jiems įtaką naudodamasi žiniasklaida,

E.   kadangi nukentėjusiosios advokatui Abdului Rahmanui Al-Lahemui buvo uždrausta įeiti į teismo salę ir toliau atstovauti savo klientei po to, kai jis bandė imtis teisinių veiksmų prieš Teisingumo ministeriją, atsisakiusią jam duoti jo klientės teismo sprendimo kopiją, kurios reikia kad būtų galima apskųsti teismo sprendimą; kadangi Abdul Al-Lahem iškviestas į drausminį svarstymą Teisingumo ministerijoje ir jam gali būti paskirtos sankcijos, įskaitant trejų metų nušalinimą nuo pareigų ir teisės verstis advokato praktika atėmimą,

F.   kadangi Abdul Al-Lahem taip pat buvo advokatas du vaikus turinčios Fatima ir Mansour Al-Timani poros, kuri 2007 m. liepos mėn. buvo prievarta išskirta žmonos broliui pareikalavus ir argumentuojant, kad Fatima genties linija yra geresnė nei jos vyro, byloje; kadangi nesutikusi išsiskirti pora kelis mėnesius buvo įkalinta kartu su savo vaikais ir kadangi nuo to laiko Fatima turi gyventi prieglaudoje, nes nesutinka grįžti į savo šeimą,

G.   ypač susirūpinęs, kad dėl bet kokio glaudaus nesusituokusių skirtingos lyties asmenų ryšio kriminalizavimo Saudo Arabijoje išžaginimo aukoms labai sudėtinga siekti teisingumo ir kad teismas gali traktuoti moters kaltinimą išžaginimu kaip sutikimą nesantuokiniams lytiniams santykiams, nebent ji gali pateikti tikslius įrodymus, kad ji šiems santykiams priešinosi,

H.   kadangi maždaug 2 mln. moterų, darbuotojų migrančių, Saudo Arabijoje įdarbintos namų darbininkėmis ir valstybinės institucijos bei privatūs darbdaviai su jomis elgiasi šiurkščiai, įskaitant fiziškai ir psichologiškai žiaurų elgesį bei atsisakymą mokėti algas, sulaikymą nepateikus kaltinimų ir be teismo ir netgi mirties bausmę po neteisingo teismo proceso,

I.   ypač atkreipia dėmesį į namų darbininkės iš Šri Lankos Rizanos Nafeek, kuriai 2007 m. birželio mėn. buvo paskirta mirties bausmė už jos prižiūrimo vaiko mirtį, nors jai tuomet buvo tik 17 metų, atvejį, taip pat į namų darbininkių iš Indonezijos Siti Tarwiyah Slamet ir Susmiyati Abdul Fulan, kurias 2007 m. rugpjūčio mėn. mirtinai sumušė šeimos, kurioje dirbo, nariai, atvejį, taip pat, kad kitos dvi darbininkės tuo pat metu buvo stipriai sužeistos,

J.   pažymi, kad tarptautines žmogaus teisių konvencijas, pvz., Konvenciją dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo, pasirašiusios valstybės privalo užtikrinti lygias vyrų ir moterų teises,

1.   primygtinai reikalauja, kad Saudo Arabijos vyriausybė imtųsi tolesnių priemonių siekdama panaikinti apribojimus, susijusius su moterų teisėmis, įskaitant jų laisvą judėjimą, draudimu vairuoti, įsidarbinimo galimybėmis, juridinio asmens teisėmis ir atstovavimu joms teismo procese, panaikinti visų formų moterų diskriminaciją asmeniniame ir viešajame gyvenime ir skatinti jų dalyvavimą ekonominėje, socialinėje ir politinėje veikloje;

2.   smerkia pirmiau minėtą Qatifo bendrojo teismo sprendimą nubausti išžaginimo auką; ragina Saudo Arabijos valdžios institucijas panaikinti nuosprendį ir atsisakyti visų kaltinimų išžaginimo aukai;

3.   pažymi, kad 2007 m. spalio 3 d. karalius Abdullah paskelbė teismo reformą, pažadėdamas įsteigti naujus specializuotus teismus ir pradėti patobulintą teisėjų bei advokatų mokymą; primena, kad 2007 m. gegužės mėnesį buvo pranešta, kad karalius Abdullah įsakė įsteigti naują teismą, kuriame būtų tiriamos smurto šeimoje bylos;

4.   mano, kad sąmoningumą apie moterų smurtą, ypač apie smurtą šeimoje, Saudo Arabijoje skatinanti kampanija būtų labai gera iniciatyva ir jos reikia imtis nedelsiant;

5.   ragina valdžios institucijas peržiūrėti ir įgyvendinti nacionalinę darbo teisę siekiant suteikti namų darbininkėms tokią pačią apsaugą, kuri teikiama kitų sričių darbuotojams, ir užtikrinti, kad atsakingi darbdaviai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn už seksualinę ir fizinę prievartą ir už darbo teisės pažeidimus, kurie nesuderinami su galiojančiais nacionaliniais teisės aktais;

6.   ragina Saudo Arabijos vyriausybę peržiūrėti nepilnamečių nusikaltėlių, kuriems buvo skirtos mirties bausmės, atvejus, atidėti jų mirties bausmes vykdymą ir surengti moratoriumą mirties bausmės klausimu;

7.   prašo Tarybą ir Komisiją iškelti šiuos klausimus kitame Jungtinės tarybos posėdyje ir ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos ministrų susitikime;

8.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Saudo Arabijos vyriausybei, Islamo konferencijos organizacijos generaliniam sekretoriui ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos generaliniam sekretoriui.

(1) OL C 32, 1996 2 5, p. 98.
(2) OL C 320 E, 2005 12 15, p. 281.

Teisinė informacija - Privatumo politika