Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0526/2007

Dezbateri :

PV 13/12/2007 - 11.2
CRE 13/12/2007 - 11.2

Voturi :

PV 13/12/2007 - 12.2

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 206kWORD 48k
Joi, 13 decembrie 2007 - Strasbourg
Drepturile femeilor în Arabia Saudită
P6_TA(2007)0631RC-B6-0526/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2007 privind drepturile femeilor în Arabia Saudită

Parlamentul European,

–   având în vedere ratificarea, de către Arabia Saudită, a Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW), la 7 septembrie 2000,

–   având în vedere Convenția ONU împotriva torturii şi altor pedepse şi tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, ratificată de Arabia Saudită la 23 septembrie 1997,

–   având în vedere faptul că Arabia Saudită este parte la Convenția privind drepturile copilului din 26 ianuarie 1996,

–   având în vedere faptul că Arabia Saudită a fost aleasă să facă parte din noul Consiliu ONU pentru drepturile omului în mai 2006,

–   având în vedere propriile rezoluţii anterioare privind Arabia Saudită, din 18 ianuarie 1996(1) şi 10 martie 2005(2),

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât femeile din Arabia Saudită continuă să se confrunte cu numeroase forme de discriminare, în viaţa publică şi privată, sunt în mod frecvent victime ale violenţei sexuale şi au de înfruntat adeseori enorme obstacole în sistemul juridic penal;

B.   întrucât, în octombrie 2006, o tânără femeie de 19 ani, cunoscută drept "Fata din Qatif", a fost condamnată la 90 de lovituri de bici, deoarece a fost găsită vorbind într-o maşină cu un bărbat ce nu era o rudă apropiată, moment în care a fost atacată şi violată în grup;

C.   profund îngrijorat de faptul că Curtea Generală din Qatif (Arabia Saudită) a revizuit sentinţa în noiembrie 2007 şi a condamnat-o la şase luni de închisoare şi 200 de lovituri de bici;

D.   întrucât un funcţionar al Curţii Generale din Qatif a declarat că pedeapsa femeii a fost majorată în urma indicaţiilor Consiliului Suprem al Magistraturii, datorită încercării acesteia de a influenţa aparatul judiciar prin intermediul mass-media;

E.   întrucât avocatului victimei, Abdul Rahman Al-Lahem, i-a fost interzis accesul în sala de judecată, precum şi dreptul de a-şi mai reprezenta clienta în viitor, în urma încercărilor sale de a chema în instanţă Ministerul Justiţiei, deoarece nu i-a furnizat o copie a verdictului privind-o pe clienta sa, de care avea nevoie pentru a putea pregăti o cale de atac; întrucât dl Al-Lahem este în prezent supus unei audieri disciplinare la Ministerul Justiţiei, riscând sancţiuni ce pot include suspendarea pentru trei ani şi excluderea din barou;

F.   întrucât dl Al-Lahem a fost, de asemenea, avocat în cazul cuplului Fatima şi Mansour Al-Timani, părinţi a doi copii, supuşi divorţului forţat în iulie 2007, în urma acţiunii intentate de fratele soţiei, invocând argumentul că descendenţa tribală a lui Fatima era superioară celei a soţului său; întrucât cei doi soţi au fost ţinuţi în închisoare timp de zile, chiar luni întregi, împreună cu copiii lor, deoarece au refuzat să accepte divorţul, şi întrucât Fatima este acum forţată să trăiască într-un adăpost social, deoarece refuză să se întoarcă la familia sa;

G.   îngrijorat în mod deosebit de faptul că conferirea unui caracter de infracţiune oricărui contact apropiat între persoane necăsătorite de sex opus în Arabia Saudită împiedică în mod grav victimele violurilor să îşi denunţe agresorii, şi întrucât un judecător poate considera un denunţ de viol ca pe o recunoaştere, din partea victimei, a unor relaţii sexuale extraconjugale, cu excepţia faptului în care aceasta poate dovedi, cu probe irefutabile, că respectivul contact nu a fost consensual;

H.   întrucât aproximativ două milioane de lucrătoare migrante sunt angajate ca lucrătoare casnice în Arabia Saudită şi sunt adesea supuse unor abuzuri din partea autorităţilor statului şi a angajatorilor privaţi, precum maltratări fizice şi psihice şi neplata salariilor, reţinerea fără punere sub acuzare ori fără a avea parte de un proces sau chiar pedeapsa capitală în urma unor proceduri judiciare neechitabile;

I.   subliniind în mod special cazul lui Rizana Nafeek, o lucrătoare casnică din Sri Lanka care a fost condamnată la moarte în iunie 2007 pentru decesul unui copil aflat în custodia sa pe vremea când nu avea decât 17 ani, precum şi cazul lucrătoarelor casnice indoneziene Siti Tarwiyah Slamet şi Susmiyati Abdul, care, în august 2007, au fost omorâte în bătaie de către membrii familiei la care erau angajate, în timp ce alte două femei au fost rănite grav;

J.   observând că statele care iau parte la convenţii internaţionale privind drepturile omului (cum ar fi CEDAW) au obligaţia de a asigura drepturi egale pentru femei şi bărbaţi,

1.   insistă ca guvernul Arabiei Saudite să ia măsuri suplimentare pentru eliminarea restricţiilor asupra drepturilor femeilor, inclusiv dreptul femeilor la libera circulaţie, asupra interdicţiei de conducere a autovehiculelor, asupra oportunităţilor de angajare, asupra personalităţii juridice şi asupra reprezentării lor în procedurile judiciare, şi să elimine orice formă de discriminare împotriva femeilor în viaţa publică şi privată şi să promoveze participarea lor în mediul economic, social şi politic;

2.   regretă hotărârea Curţii Generale din Qatif menţionată anterior de a pedepsi victima violului; invită autorităţile din Arabia Saudită să anuleze sentinţa şi să retragă toate acuzaţiile împotriva victimei violului;

3.   observă că, la 3 octombrie 2007, Regele Abdullah a anunţat o reformă a sistemului judiciar, promiţând instituirea de noi instanţe specializate şi îmbunătăţirea formării profesionale a judecătorilor şi avocaţilor; reaminteşte că, în mai 2007, a fost anunţat că Regele Abdullah a ordonat instituirea unei noi curţi, specializată în audierea cazurilor de violenţă domestică;

4.   consideră că o campanie de sensibilizare privind violenţa împotriva femeilor în Arabia Saudită, mai ales în privinţa violenţei domestice, ar fi o iniţiativă foarte binevenită, şi care ar trebui lansată cât de curând;

5.   îndeamnă autorităţile să revizuiască şi să pună în aplicare legislaţia naţională din domeniul muncii, pentru a asigura lucrătorilor casnici aceeaşi protecţie de care se bucură lucrătorii din alte domenii şi pentru a face posibilă urmărirea în justiţie a angajatorilor care se fac vinovaţi de abuzuri sexuale sau fizice şi de abuzuri în domeniul unor drepturi sociale, ce contravin legislaţiei naţionale în vigoare;

6.   solicită guvernului din Arabia Saudită să reexamineze toate cazurile de infractori minori care au fost condamnaţi la moarte, să suspende condamnarea la moarte pronunţată împotriva infractorilor minori şi să introducă un moratoriu privind pedeapsa capitală;

7.   solicită Consiliului şi Comisiei să prezinte aceste probleme la următorul Consiliul comun şi la reuniunea ministerială dintre UE şi Consiliul de cooperare pentru statele arabe din Golf;

8.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Secretarului General al ONU, Guvernului Arabiei Saudite, Secretarului General al Organizaţiei Conferinţei Islamice, precum şi Secretarului General al Consiliului de cooperare pentru statele arabe din Golf.

(1) JO C 32, 5.2.1996, p. 98.
(2) JO C 320 E, 15.12.2005, p. 281.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate