Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 10. července 2007 - Štrasburk
 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko ze dne 1. května 2004***
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldávií po rozšíření z 1. ledna 2007 *
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ukrajinou po rozšíření z 1. ledna 2007 *
 Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Arménií po rozšíření z 1. ledna 2007 *
 Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Ázerbájdžánem po rozšíření z 1. ledna 2007 *
 Uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Gruzií po rozšíření z 1. ledna 2007 *
 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. července 1995 o používání informační technologie pro celní účely *
 Přímé pojištění jiné než životní (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
 Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
 Zajištění (prováděcí pravomoci svěřené Komisi) ***I
 Nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) ***I
 Organizace výběrového šetření pracovních sil ve Společenství ***I
 Označování energetické účinnosti kancelářských zařízení štítky (přepracované znění) ***I
 Úmluva OSN o Kodexu jednání liniových konferencí (zrušení nařízení Rady (EHS) č. 954/79) ***I
 Kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v Antarktidě *
 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě Europolu ze dne 26. července 1995*
 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech *
 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 17. června 1998 o zákazu řízení motorových vozidel *
 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci *
 Vložení nového článku 204a o opravách do jednacího řádu Evropského parlamentu
 Změna článku 201 jednacího řádu Evropského parlamentu o uplatňování a výkladu jednacího řádu
 Konzultace ohledně ochrany imunity a výsad Alessandry Mussolini
 Žádost o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Ashley Mote
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007
 Výdaje na překlady (Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 9/2006)
 Minimalizace administrativních nákladů stanovených právními předpisy
 Rozhodné právo pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) ***III
 Akční program Společenství (2007- 2013), oblast "Zdraví" ***II
 Měřící zařízení obsahující rtuť ***II
 Povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky ***I
 Potravinářské přídatné látky ***I
 Potravinářské enzymy ***I
 Látky určené k aromatizaci a některé složky potravin vyznačující se aromatem ***I
 Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů *
 Určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu *
 Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou
 Průmyslový rybolov a výroba rybí moučky a rybího tuku
Texty (525 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí