Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 10 ta' Lulju 2007 - Strasburgu
 Protokoll mal-Ftehima Ewro-Mediterranju li tistabilixxi Assoċjazzjoni KE-Alġerija sabiex jitqies it-tkabbir ta' l-1 ta' Mejju 2004 ***
 Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika tal-Moldova *
 Il-Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u l-Ukraina *
 Ftehim ta' Partenarjat u Kooperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Armenja *
 Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u r-Repubblika ta' l-Ażerbajġan *
 Ftehim ta' Partenarjat u Koperazzjoni bejn il-KE u l-Georgia *
 L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-26 ta' Lulju 1995 dwar l-użu ta' l-informatika fil-qasam tad-dwana *
 Assigurazzjoni diretta barra mill-assigurazzjoni tal-ħajja ***I
 Impriżi għal investimenti kollettivi f'titoli trasferibbli (l-implimentazzjoni ta' poteri mogħtija lill-Kummissjoni) ***I
 Riassigurazzjoni (is-setgħat ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni) ***I
 Klassifikazzjoni statistika ġdida tal-prodotti skond l-attività (CPA) ***I
 Stħarriġ ta' kampjuni tal-forza tax-xogħol ***I
 Energy star ***I
 Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Kodiċi ta' Kondotta għal- Konferenzi ta' Linji (tħassir tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 954/79) ***I
 Attivitajiet tas-sajd fl-Antartiku *
 L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-Konvenzjoni tal-Europol tas-26 ta' Lulju 1995*
 L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materja Kriminali *
 L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija mal-Konvenzjoni tas-17 ta' Ġunju 1998 dwar l-iskwalifiki tas-sewqan *
 L-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija għall-Konvenzjoni tas-26 ta' Mejju 1997 dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni ta' uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali ta' l-Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea *
 Ir-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar Corrigenda (Artikolu 204a ġdid tar-Regoli ta' Proċedura)
 L-applikazzjoni u l-interpretazzjoni tar- Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament (Emenda ta’ l-Artikolu 201)
 Konsultazzjoni dwar l-immunità u l-privileġġi ta' Alessandra Mussolini
 Ħarsien ta' l-immunità u l-privileġġi ta' Ashley Mote
 Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 4/2007
 Rapport speċjali Nru 9/2006 tal-Qorti ta' l-Awdituri dwar l-infiq tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
 Imminimizzar ta' l-ispejjeż amministrattivi imposti mil-leġiżlazzjoni
 Il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali ("RUMA II") ***III
 Programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa (2007-2013) ***II
 Il-marketing ta' ċertu tagħmir għall-kejl li fih il-merkurju ***II
 Proċedura ta’ awtorizzazzjoni uniformi għall-addittivi ta’ l-ikel ***I
 L-addittivi ta’ l-ikel ***I
 L-enzimi ta’ l-ikel ***I
 Ħwawar u ċerti ingredjenti ta' l-ikel b'karatteristiċi ta' taħwir għall-użu fl-ikel ***I
 Ir-rati tat-taxxa tas-sisa fuq l-alkoħol u x-xorb alkoħoliku *
 Infrastruttura Kritika Ewropea *
 Is-suq intern tal-gass u ta’ l-elettriku
 Sajd industrijali u l-produzzjoni ta’ ħut imqadded mitħun u ta’ żejt tal-ħut
Testi (523 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza