Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg
 Protocol bij de Europees-mediterrane Overeenkomst EG-Algerije (EU-uitbreiding 2004) ***
 Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Moldavië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) *
 Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Oekraïne (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) *
 Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Armenië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) *
 Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Azerbeidzjan (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) *
 Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG/Georgië (toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) *
 Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 juli 1995 inzake het gebruik van informatica op douanegebied *
 Het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Herverzekering (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Nieuwe statistische classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten (CPA) ***I
 Steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap ***I
 Energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (Herschikking) ***I
 Verdrag van de Verenigde Naties inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences (intrekking van Verordening (EEG) nr. 954/79 van de Raad) ***I
 Controle op de visserijactiviteiten in Antarctica *
 Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europol-overeenkomst van 26 juli 1995 *
 Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag van 29 mei 2000 van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie *
 Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998 betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid *
 Toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997 ter bestrijding van corruptie *
 Rectificaties (invoeging van een nieuw artikel 204 bis in het Reglement)
 Toepassing en interpretatie van het Reglement (Wijziging van artikel 201 van het Reglement)
 Verzoek om informatie inzake de immuniteit en de voorrechten van Alessandra Mussolini
 Verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Ashley Mote
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2007 *
 Speciaal verslag nr. 9/2006 van de Europese Rekenkamer over de uitgaven van de Commissie, het Parlement en de Raad voor vertaling
 Minimaliseren van uit wetgeving voortvloeiende administratieve lasten
 Het recht dat van toepassing is op niet contractuele verbintenissen ("ROME II") ***III
 Communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-2013) ***II
 Kwikhoudende meettoestellen ***II
 Uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s ***I
 Levensmiddelenadditieven ***I
 Voedingsenzymen ***I
 Aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in of op levensmiddelen ***I
 Onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken *
 Inventarisatie, inaanmerkingneming en bescherming van Europese kritieke infrastructuur *
 Vooruitzichten voor de interne gas- en elektriciteitsmarkt
 Vervaardiging van vismeel en visolie
Teksten (513 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid