Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 11 juli 2007 - Straatsburg
 Bijeenroeping van de Intergouvernementele Conferentie: advies van het Europees Parlement
 Fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen - verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige ***I
 Specifiek programma "Civiel recht" (2007-2013) ***II
 Communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Autowrakken (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap ***I
 Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtvervoersdiensten (herschikking) ***I
 Beleid financiële diensten 2005-2010 (Witboek)
 Modernisering van het arbeidsrecht
 Terbeschikkingstelling van werknemers
Teksten (340 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid