Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 12. júla 2007 - Štrasburg
 Štatistický program Spoločenstva na roky 2008 až 2012 ***I
 Darfúr
 Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria
 Prvý železničný balík
 Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinen
 Srdcovo-cievne ochorenia
 Dohoda o PNR so Spojenými štátmi americkými
 Eurozóna (2007)
 Európska centrálna banka (2006)
 Blízky východ
 Pakistan
 Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006
 Dohoda TRIPS a prístup k liekom
 Nástroj financovania rozvojovej spolupráce
 Rokovací mandát pre novú rozšírenú dohodu medzi ES a Ukrajinou
 Kohézna politika v najchudobnejších regiónoch EÚ
 Humanitárna situácia utečencov z Iraku
 Moldavská republika
 Vietnam
Texty (416 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia