Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
 Προσπάθειες των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2005 για την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού 5/2007
 Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ***I
 Διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (τροποποίηση της οδηγίας 2001/114/ΕΚ) *
 Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999) *
 Συμπληρωματικοί κανόνες της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2597/97) *
 Περιορισμοί της ΕΕ στα υγρά που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες στα αεροσκάφη
 Η εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη, κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα
 Έκθεση δραστηριοτήτων EURES 2004-2005: Προς την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς της απασχόλησης
 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα
Κείμενα (166 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου