Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 5 september 2007 - Straatsburg
 Inspanningen die de lidstaten in 2005 hebben geleverd om tot een duurzaam evenwicht tussen vangstcapaciteit en vangstmogelijkheden te komen
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2007
 Vervoer van gevaarlijke goederen over land ***I
 Voor menselijke voeding bestemde verduurzaamde melk (wijziging van Richtlijn 2001/114/EG) *
 Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/1999) *
 Aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (wijziging van Verordening (EG) nr. 2597/97) *
 Beveiliging van de luchtvaart (vloeistoffen die aan boord van vliegtuigen worden gebracht)
 Goederenlogistiek in Europa – sleutel tot duurzame mobiliteit
 EURES-activiteitenverslag 2004-2005: Naar één Europese arbeidsmarkt
 EU-strategie ter ondersteuning van de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade
Teksten (99 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid