Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 26 september 2007 - Strasbourg
 Europeiska tekniska institutet ***I
 Rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i annan medlemsstat *
 Arealuttag för 2008 *
 Farliga leksaker tillverkade i Kina
 Mot en gemensam europeisk utrikespolitik för energi
 Strategisk plan för laglig invandring
 Kampen mot den olagliga invandringen av tredjelandsmedborgare
Texter (246 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy