Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 27 септември 2007 г. - Страсбург
 Към европейска дигитална библиотека
 Eфикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение
 Всеобщ мораториум върху смъртното наказание
 Операция на ЕПСО в Чад и Централноафриканската република
 Бирма
 Задължения на доставчиците на презгранични услуги
 Прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на раса или етнически произход (Директива 2000/43/ЕО)
 Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз
Текстове (245 kb)
Правна информация - Политика за поверителност