Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 27 september 2007 - Strasbourg
 Digitala bibliotek
 Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa
 Ett moratorium mot dödsstraff
 Tchad och Centralafrikanska republiken
 Situationen i Burma
 Skyldigheter för tillhandahållare av gränsöverskridande tjänster
 Tillämpning av direktiv 2000/43/EG om likabehandling oavsett ras eller etniskt ursprung
 Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2007
Texter (144 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy