Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 11. října 2007 - Brusel
 Uzavření příslušných dohod podle článku XXI GATS *
 Přistoupení Bulharska a Rumunska k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980 *
 Shromažďování a správa údajů o společné rybářské politice *
 Financování společné zemědělské politiky *
 Dohody o letecké dopravě mezi ES a Spojenými státy americkými *
 Složení Evropského parlamentu
 Humanitární situace v pásmu Gazy
 Vraždy žen v Mexiku a ve Střední Americe
 Důsledky dohody se společností Philip Morris
 Kapacita letišť a služby pozemní obsluhy v Evropě: směrem k účinnější politice
 Strategie boje proti rakovině
 Ochrana římskokatolické katedrály sv. Josefa v Bukurešti
Texty (179 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí