Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 11 października 2007 r. - Bruksela
 Zawarcie odpowiednich umów na mocy art. XXI GATS*
 Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych *
 Zbieranie i zarządzanie danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa *
 Finansowanie wspólnej polityki rolnej *
 Umowa o transporcie lotniczym WE-USA *
 Skład Parlamentu Europejskiego
 Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy
 Kobietobójstwa w Ameryce Środkowej i w Meksyku
 Walka z przemytem papierosów (porozumienie WE-Philip Morris)
 Przepustowość portów lotniczych i obsługa naziemna
 Strategiia kontroli zachorowań na nowotwory
 Rzymsko-katolicka katedra św. Józefa w Bukareszcie
Teksty (184 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności