Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 11. októbra 2007 - Brusel
 Uzatvorenie dohôd podľa článku XXI GATS *
 Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky *
 Zber a správa údajov pre spoločnú politiku rybolovu *
 Financovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky *
 Dohoda ES/USA o leteckej doprave *
 Zloženie Európskeho parlamentu
 Humanitárna situácia v pásme Gazy
 Vraždenie žien v Mexiku a strednej Amerike
 Boj proti pašovaniu cigariet (Dohoda ES/Philip Morris)
 Kapacita letísk a pozemná obsluha: smerom k politike vyššej účinnosti
 Stratégia na kontrolu rakoviny
 Rímsko-katolícka katedrála Svätého Jozefa v Bukurešti v Rumunsku
Texty (179 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia