Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 24 октомври 2007 г. - Страсбург
 Връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки ***II
 Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за реадмисия *
 Споразумение между Европейската общност и Босна и Херцеговина за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
 Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за реадмисия *
 Споразумение между Европейската общност и Република Сърбия за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
 Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за реадмисия *
 Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
 Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за реадмисия *
 Споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
 Споразумение между Европейската общност и Република Албания за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване *
 Привилегии и имунитет на Gian Paolo Gobbo
 Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС
 Проект на коригиращ бюджет № 6/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
 Протокол за изменение на Споразумението ТРИПС***
 Пълни стенографски протоколи (изменение на член 173 от Правилника и създаване на нов член 173 а)
 Европейски консултативен съвет за статистическо управление ***I
 Европейски статистически консултативен комитет ***I
 Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот ***I
 Батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (изпълнителни правомощия на Комисията) ***I
 Комуникационна инфраструктура за Шенгенската информационна система (регламент) *
 Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 18 декември 1997 г. за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации *
 Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди
 Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии
 Стратегия на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от пътнически леки автомобили и лекотоварни автомобили
 Данъчна и митническа политики и Лисабонската стратегия
 Тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС
 Турция
Текстове (398 kb)
Правна информация - Политика за поверителност