Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 24. oktober 2007 - Strasbourg
 Forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager ***II
 Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om tilbagetagelse *
 Aftale EF/Bosnien-Hercegovina om visa til kortvarigt ophold *
 Aftale EF/Serbien om tilbagetagelse *
 Aftale EF/Serbien om visa til kortvarigt ophold *
 Aftale EF/Montenegro om tilbagetagelse *
 Aftale EF/Montenegro om visa til kortvarigt ophold *
 Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse *
 Aftale EF/Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om visa til kortvarigt ophold *
 Aftale EF/Republikken Albanien om visa til kortvarigt ophold *
 Gian Paolo Gobbos immunitet og privilegier
 Den Europæiske Unions Solidaritetsfond
 Forslag til ændringsbudget nr. 6/2007
 Handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS) ***
 Det fuldstændige forhandlingsreferat (ændring af forretningsordenens artikel 173)
 Rådgivende organ for statistisk styring ***I
 Rådgivende statistisk udvalg ***I
 Livslang læring ***I
 Batterier og akkumulatorer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser)***I
 Kommunikationsinfrastruktur i forbindelse med Schengen-informationssystemet (forordning) *
 Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne *
 Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider
 Energikilder og energiteknologi
 CO2-emissioner fra personbiler og lette erhvervskøretøjer
 Skatte- og toldpolitikken og Lissabon-strategien
 Europa uden tobaksrøg
 Forbindelserne EU/Tyrkiet
Tekster (243 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik