Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 24. lokakuuta 2007 - Strasbourg
 Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksianto jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ***II
 EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen takaisinottosopimus *
 Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä *
 EY:n ja Serbian välinen takaisinottosopimus *
 Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Serbian välillä *
 EY:n ja Montenegron välinen takaisinottosopimus *
 Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Montenegron välillä *
 EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen takaisinottosopimus *
 Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä *
 Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävät viisumit EY:n ja Albanian välillä *
 Gian Paolo Gobbon parlamentaarinen koskemattomuus
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottaminen
 Lisätalousarvio nro 6/2007
 Pöytäkirja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevan sopimuksen (TRIPS) muuttamisesta ***
 Sanatarkat istuntoselostukset (työjärjestyksen 173 artiklan muuttaminen)
 Eurooppalainen tilastohallinnoinnin neuvoa-antava lautakunta ***I
 Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea ***I
 Tutkintojen viitekehys elinikäisen oppimisen edistämiseksi ***I
 Paristot ja akut sekä käytetyt paristot ja akut (komissiolle siirretty täytäntöönpanovalta) ***I
 Schengenin tietojärjestelmän (SIS) tietoliikenneinfrastruktuuri (asetus) *
 Bulgarian ja Romanian liittyminen 18. joulukuuta 1997 tehtyyn yleissopimukseen tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä *
 Torjunta-aineiden kestävän käytön teemakohtainen strategia
 Konventionaaliset energianlähteet ja energiateknologia
 Yhteisön strategia henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
 Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa
 Vihreä kirja "Tavoitteena savuton Eurooppa: Euroopan toimintavaihtoehdot"
 Euroopan unionin ja Turkin väliset suhteet
Tekstit (247 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö