Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2007. gada 24. oktobris - Strasbūra
 Tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšana dalībvalstīs ***II
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par atpakaļuzņemšanu *
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bosniju un Hercegovinu par īstermiņa vīzu izsniegšanu *
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbiju par atpakaļuzņemšanu *
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Serbiju par īstermiņa vīzu izsniegšanu *
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Melnkalni par atpakaļuzņemšanu *
 Nolīgums starp EK un Melnkalni par īstermiņa vīzu izsniegšanu *
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par atpakaļuzņemšanu *
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par īstermiņa vīzu izsniegšanu *
 Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Albāniju par īstermiņa vīzu izsniegšanu *
 Gian Paolo Gobbo imunitāte un privilēģijas
 ES Solidaritātes fonda mobilizēšana
 Budžeta grozījuma projekts Nr. 6/2007
 Protokols, ar ko groza Nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) ***
 Stenogrammas (173. panta grozīšana)
 Eiropas Statistikas pārvaldības konsultatīvā padome ***I
 Eiropas Statistikas padomdevēju komiteja ***I
 Kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai ***I
 Baterijas, akumulatori un to atkritumi (Komisijai piešķirtās ieviešanas pilnvaras) ***I
 Komunikācijas infrastruktūra Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) vidē (regula) *
 Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 1997. gada 18. decembra Konvencijai par muitas pārvalžu savstarpēju palīdzību un sadarbību *
 Tematiska stratēģija par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu
 Konvencionālie enerģijas avoti un energotehnoloģija
 Kopienas stratēģija pasažieru automobiļu un vieglo kravas automobiļu CO2 emisiju samazināšanai
 Eiropas Savienības un Turcijas attiecības
 Zaļā grāmata "Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem - politikas iespējas ES līmenī"
 Eiropas Savienības un Turcijas attiecības
Teksti (241 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika