Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 24 oktober 2007 - Straatsburg
 Betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ***II
 Overnameovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina *
 Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Bosnië en Herzegovina *
 Overnameovereenkomst EG/Servië *
 Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Servië *
 Overnameovereenkomst EG/Montenegro *
 Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Montenegro *
 Overnameovereenkomst EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië *
 Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië *
 Overeenkomst visa voor kort verblijf EG/Albanië *
 Immuniteit en voorrechten van Gian Paolo Gobbo
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2007
 Aanvaarding van het protocol tot wijziging van de TRIPS-Overeenkomst ***
 Volledig verslag (wijziging artikel 173 van het Reglement)
 Europese Adviescommissie voor statistische governance ***I
 Europees Raadgevend Comité voor communautair beleid inzake statistische informatie ***I
 Kwalificatiekader voor een leven lang leren ***I
 Batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
 Communicatie-infrastructuur Schengeninformatiesysteem (SIS) (verordening) *
 Wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties *
 Thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden
 Conventionele energiebronnen en energietechnologie
 Communautaire strategie om de CO2-uitstoot van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen
 Bijdrage van het belasting- en douanebeleid tot de Lissabon-strategie
 Groenboek: Op weg naar een rookvrij Europa: beleidsopties op EU-niveau
 Betrekkingen EU-Turkije
Teksten (252 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid