Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 24 października 2007 r. - Strasburg
 Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w państwach członkowskich ***II
 Umowa o readmisji WE/Bośnia i Hercegowina *
 Wizy krótkoterminowe WE/Bośnia i Hercegowina *
 Umowa o readmisji WE/Serbia *
 Wizy krótkoterminowe WE/Serbia *
 Umowa o readmisji WE/Republika Czarnogóry *
 Wizy krótkoterminowe WE/Republika Czarnogóry *
 Umowa o readmisji WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii *
 Wizy krótkoterminowe WE/Była Jugosłowiańska Republika Macedonii *
 Wizy krótkoterminowe WE/Albania *
 Immunitet i przywileje Gian Paolo Gobbo
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE
 Projekt budżetu korygującego nr 6/2007
 Protokół zmieniający porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) ***
 Pełne sprawozdanie z obrad (zmiana art. 173)
 Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką ***I
 Europejski Komitet Doradczy ds. Wspólnotowej Polityki Informacji Statystycznej ***I
 Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie ***I
 Baterie i akumulatory oraz zużyte baterie i akumulatory (uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji) ***I
 Infrastruktura komunikacyjna dla środowiska systemu informacyjnego Schengen (rozporządzenie) *
 Przystapienie Bułgarii i Rumunii do konwencji w sprawie pomocy wzajemnej i współpracy między administracjami celnymi *
 Strategia tematyczna w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
 Konwencjonalne źródła energii i technologie energetyczne
 Wspólnotowa strategia na rzecz zmniejszenia emisji CO2
 Polityka podatkowa i celna a strategia lizbońska
 Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego
 Stosunki pomiędzy Unią Europejską i Turcją
Teksty (252 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności