Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 24. októbra 2007 - Štrasburg
 Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach ***II
 Dohoda medzi ES a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb *
 Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bosnou a Hercegovinou *
 Dohoda medzi ES a Srbskom o readmisii osôb *
 Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Srbskom *
 Dohoda medzi ES a Čiernou Horou o readmisii osôb *
 Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Čiernou Horou *
 Dohoda medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb *
 Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko *
 Dohoda o krátkodobých vízach medzi ES a Albánskom *
 Imunita a výsady pána Giana Paola Gobba
 Mobilizácia fondu solidarity EÚ
 Návrh opravného rozpočtu č. 6/2007
 Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) ***
 Doslovný zápis a audiovizuálny záznam (zmena a doplnenie článku 173 a vloženie článku 173a)
 Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky ***I
 Európsky poradný výbor pre štatistiku ***I
 Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie ***I
 Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
 Komunikačná infraštruktúra pre prostredie Schengenského informačného systému (nariadenie) *
 Vzájomná pomoc a spolupráca medzi colnými správami *
 Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov
 Tradičné zdroje energie a energetické technológie
 Stratégia Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel
 Daňové a colné politiky a lisabonská stratégia
 K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ
 Vzťahy EÚ - Turecko
Texty (242 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia