Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 25 октомври 2007 г. - Страсбург
 Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 г. (раздел ІІІ)
 Проект на общ бюджет за финансовата 2008 г. (раздели І, ІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ и ІХ)
 Признаване и надзор над присъди с отложено изпълнение, алтернативни санкции и условни присъди *
 Съдебно сътрудничество по наказателни дела *
 Споразумение за партньорство между ЕО и Република Мадагаскар в областта на рибарството *
 Споразумението за партньорство между ЕО и Мозамбик в областта на рибарството *
 Търговски регистри за статистически цели ***II
 Повишаване на цените на фуражите и храните
 Специална мярка за Ирак за 2007 г.
 Отношенията между Европейския съюз и Сърбия
 Отношенията между ЕС и Африка
 Към глобален договор за забрана на касетъчните боеприпаси
 Производство на опиум за медицински цели в Афганистан
 Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно запориране на банкови сметки
 Дейността на Европейския омбудсман (2006 г.)
 Иран
 Пакистан
 Судан
 Европейско частно дружество
Текстове (614 kb)
Правна информация - Политика за поверителност