Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 15 ноември 2007 г. - Страсбург
 Тримесечни статистически данни за свободните работни места в Общността ***I
 Пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген *
 Възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море *
 Европейските интереси: постигане на успех в ерата на глобализацията
 Прилагане на Директива 2004/38/ЕО
 Пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген
 Пакистан
 Конференцията в Бали по изменението на климата
 Укрепване на европейската политика на добросъседство
 Търговски и икономически отношения с Украйна
 Ситуации на нестабилност в развиващите се страни
 Преглед на постигнатото в областта на социалната действителност
 Сериозни събития, които излагат на опасност съществуването на християнските общности и на други религиозни общности
 Узбекистан
 Сомалия
Текстове (455 kb)
Правна информация - Политика за поверителност