Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2007 - Στρασβούργο
 Τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα ***I
 Εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στη Δημοκρατία της Τσεχίας, στη Δημοκρατία της Εσθονίας, στη Δημοκρατία της Λετονίας, στη Δημοκρατία της Λιθουανίας, στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας, στη Δημοκρατία της Μάλτας, στη Δημοκρατία της Πολωνίας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και στη Σλοβακική Δημοκρατία *
 Αποκατάσταση των αποθεμάτων τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο *
 Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
 Εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ
 Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν
 Η κατάσταση στο Πακιστάν
 H διάσκεψη στο Μπαλί σχετικά με την αλλαγή του κλίματος
 Ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας
 Εμπόριο και οικονομικές σχέσεις με την Ουκρανία
 Ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Απολογισμός της κοινωνικής πραγματικότητας
 Χριστιανικές κοινότητες
 Ουζμπεκιστάν
 Σομαλία
Κείμενα (472 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου