Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 15. november 2007 - Strasbourg
 Ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika ***I
 Schengeni acquis’ täielik kohaldamine *
 Hariliku tuuni varude taastamine Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres *
 Euroopa huvi: edukas toimetulek üleilmastumise ajajärgul
 Direktiivi 2004/38/EÜ kohaldamine
 Schengeni acquis' sätete täielik kohaldamine
 Pakistan
 Bali kliimamuutuste konverents
 Euroopa naabruspoliitika
 Kaubandus- ja majandussuhted Ukrainaga
 Ebakindlad olukorrad
 Sotsiaalse tegelikkuse hindamine
 Kristlikud kogukonnad
 Usbekistan
 Somaalia
Tekstid (250 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika