Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2007 m. lapkričio 15 d. - Strasbūras
 Ketvirčio statistikos duomenys apie Bendrijos laisvas darbo vietas ***I
 Šengeno acquis taikymas Čekijos Respublikoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje *
 Paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas *
 Europos ineteresas sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius
 Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas
 Visapusiškas Šengeno acquis nuostatų taikymas
 Padėtis Pakistane
 Balio konferencija dėl klimato kaitos
 Europos kaimynystės politikos stiprinimas
 Prekybiniai ir ekonominiai santykiai su Ukraina
 ES atsakas į pažeidžiamumą besivystančiose šalyse
 Socialinės tikrovės apžvalga
 Krikščionių bendruomenės
 Uzbekistanas
 Somalis
Tekstai (260 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika