Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2007. gada 15. novembris - Strasbūra
 Kopienas brīvo darbavietu ceturkšņa statistika ***I
 Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana *
 Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Austrumatlantijā un Vidusjūrā *
 Panākumi globalizācijas laikmetā
 Direktīvas 2004/38/EK piemērošana
 Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana
 Pakistāna
 Bali konference par klimata pārmaiņām
 Eiropas kaimiņattiecību politika
 Tirdzniecības un ekonomikas sakari ar Ukrainu
 Nestabilas situācijas
 Sociālās realitātes novērtējums
 Kristiešu kopienas
 Uzbekistāna
 Somālija
Teksti (261 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika