Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 15 november 2007 - Strasbourg
 Kvartalsstatistik över lediga platser i gemenskapen ***I
 Tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien *
 Återhämtningsplan för tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet *
 För framgång i en globaliserad värld
 Tillämpning av direktiv 2004/38/EG
 Tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket
 Situationen i Pakistan
 Balikonferensen om klimatförändringar
 Stärkande av den europeiska grannskapspolitiken
 Handelsförbindelser och ekonomiska förbindelser med Ukraina
 Instabila situationer
 Kartläggning av den sociala verkligheten
 Kristna samfund i Mellanöstern
 Uzbekistan
 Somalia
Texter (271 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy