Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 29. november 2007 - Bruxelles
 Ophævelse af Rådets direktiv 84/539/EØF (elektriske apparater anvendes i dyrlægepraksis) ***I
 Måleenheder ***I
 Ændring af direktiv 2003/54/EF for så vidt angår Estland ***I
 Videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EF og Egypten *
 Finansforordningen vedrørende EU's almindelige budget *
 Makrofinansiel bistand til Libanon *
 Europæisk kontrolordre under procedurer forud for domsafsigelse *
 Bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad *
 Behandling af præjudicielle spørgsmål vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed *
 Anmodning om beskyttelse af Renato Brunettas parlamentariske immunitet
 Udøvelse af tv-spredningsvirksomhed ***II
 Oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler ***I
 Jernbanesikkerhed i EU ***I
 Oprettelse af et europæisk jernbaneagentur ***I
 Erhvervelse og besiddelse af våben ***I
 Lovvalg for kontraktlige forpligtelser (Rom I) ***I
 Genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan ***I
 Pesticidrester i eller på fødevarer og foderstoffer (Kommissionens gennemførelsesbeføjelser) ***I
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (David Bostock)
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Michel Cretin)
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Maarten B. Engwirda)
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Henri Grethen)
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Harald Noack)
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Ioannis Sarmas)
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Hubert Weber)
 Konsensus om humanitær bistand
 Situtionen i Georgien
 Godkendelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
 Flexicurity
 Turismepolitik i EU
 Handel og klimaændringer
 Fremme af landbruget i Afrika
Tekster (409 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik