Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2007. november 29., Csütörtök - Brüsszel
 A Tanács 84/539/EGK irányelvének hatályon kívül helyezése (az állatgyógyászatban használt elektromos készülékek) ***I
 Mértékegységek ***I
 A 2003/54/EK irányelvnek egyes rendelkezések Észtországra való alkalmazása ***I
 Az Európai Közösség és Egyiptom közötti tudományos és technológiai együttműködés *
 A 1605/2002/EK, Euratom rendelet (költségvetési rendelet) módosítására irányuló tanácsi rendelettervezet *
 Pénzügyi támogatás Libanonnak *
 A tárgyalást megelőző eljárásokban hozott, igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat *
 A rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslat *
 A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének térségével kapcsolatos, előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések kezelése *
 Renato Brunetta kiváltságainak és mentességeinek fenntartására irányuló kérelemről
 Televíziós műsorszolgáltató tevékenység ***II
 Az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexe ***I
 A közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról ***I
 Az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról szóló 881/2004/EK rendelet módosítása ***I
 A fegyvervásárlás és fegyvertartás ellenőrzése ***I
 A szerződéses kötelezettségekre vonatkozó jog (Róma I.) ***I
 A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok (a bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
 Az európai szintű politikai pártokra vonatkozó előírások és finanszírozásuk ***I
 A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértéke (a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök) ***I
 David Bostock számvevőszéki tagnak történő jelölése
 Michel Cretin számvevőszéki tagnak történő jelölése
 Maarten B. Engwirda számvevőszéki tagnak történő jelölése
 Henri Grethen számvevőszéki tagnak történő jelölése
 Harald Noack számvevőszéki tagnak történő jelölése
 Ioannis Sarmas számvevőszéki tagnak történő jelölése
 Hubert Weber számvevőszéki tagnak történő jelöléséről
 Humanitárius segítségnyújtás
 Grúzia
 Az Európai Unió alapjogi chartájának jóváhagyása
 A rugalmas biztonság közös elvei
 Az EU új idegenforgalmi politikája
 A kereskedelem és a klímaváltozás
 Az afrikai mezőgazdaság előmozdítása
Szövegek (443 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat