Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2007 m. lapkričio 29 d. - Briuselis
 Tarybos direktyvos Nr. 84/539/EEB panaikinimas (elektrinė medicininė įranga, naudojama veterinarijoje) ***I
 Matavimo vienetai ***I
 Direktyvos 2003/54/EB keitimas dėl tam tikrų nuostatų taikymo Estijai ***I
 EB ir Egipto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse susitarimas *
 Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (Finansinį reglamentą), projektas *
 Makrofinansinė pagalba Libanui *
 Teisminė priežiūra taikant valstybėse narėse ikiteismines kardomąsias procedūras *
 Kova su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis *
 Prejudicinių klausimų, susijusių su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve, nagrinėjimas *
 Renato Brunettos imunitetas ir privilegijos
 Valstybių narių nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimas ***II
 Bendrijos kodeksas, reglamentuojantis žmonėms skirtus vaistus (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I
 Direktyvos 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose keitimas ***I
 Reglamento (EB) Nr. 881/2004, įsteigiančio Europos geležinkelio agentūrą, keitimas ***I
 Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I
 Sutartinėms prievolėms taikytina teisė (Roma I) ***I
 Genetiškai modifikuotas maistas ir pašarai (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I
 Europos politinių partijų statutas ir finansavimas ***I
 Pesticidų likučiai augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų (Komisijai suteikti įgyvendinimo įgaliojimai) ***I
 Audito Rūmų nario paskyrimas (David Bostock)
 Audito Rūmų nario paskyrimas (Michel Cretin)
 Audito Rūmų nario paskyrimas (Maarten B. Engwirda)
 Audito Rūmų nario paskyrimas (Henri Grethen)
 Audito Rūmų nario paskyrimas (Harald Noack)
 Audito Rūmų nario paskyrimas (Ioannis Sarmas)
 Audito Rūmų nario paskyrimas (Hubert Weber)
 Konsensuso dėl humanitarinės pagalbos paskelbimas
 Gruzija
 Europos Parlamento pritarimas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijai
 Bendri lankstumo ir užimtumo garantijų principai
 Atnaujinta ES turizmo politika
 Prekyba ir klimato kaita
 Afrikos žemės ūkio skatinimas. Pasiūlymas dėl Afrikos žemės ūkio vystymo ir maisto saugos
Tekstai (391 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika