Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 29. november 2007 - Bruselj
 Razveljavitev Direktive Sveta 84/539/EGS (elektromedicinska oprema, ki se uporablja v veterinarstvu) ***I
 Merske enote ***I
 Sprememba Direktive 2003/54/ES, kar zadeva Estonijo ***I
 Sporazum med ES in Arabsko republiko Egipt o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju *
 Osnutek Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 (Finančna uredba) *
 Makrofinančna pomoč Libanonu *
 Evropski nalog za nadzor v predsodnih postopkih *
 Boj proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom *
 Obravnavanje predlogov za sprejetje predhodnih odločb, ki se nanašajo na območje svobode, varnosti in pravice *
 Imuniteta in privilegiji Renata Brunette
 Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov ***II
 Zakonik Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I
 Sprememba Direktive 2004/49/ES o varnosti na železnicah Skupnosti ***I
 Sprememba Uredbe (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije ***I
 Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I
 Pravo, ki se uporablja za pogodbene obveznosti (Rim I) ***I
 Gensko spremenjena živila in krma (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I
 Predpisi, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravila glede njihovega financiranja ***I
 Ostanki pesticidov v ali na hrani in krmi (Komisiji podeljena izvedbena pooblastila) ***I
 Imenovanje člana Računskega sodišča (g. David Bostock)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Michel Cretin)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Maarten B. Engwird)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Henri Grethen)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Harald Noack)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Ioannis Sarmas)
 Imenovanje člana Računskega sodišča (g. Hubert Weber)
 Evropsko soglasje o človekoljubni pomoči
 Gruzija
 Odobritev Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Evropskem parlamentu
 Skupna načela prožne varnosti
 Obnovljena turistična politika EU
 Trgovina in podnebne spremembe
 Pospeševanje afriškega kmetijstva - Predlog za razvoj kmetijstva in varnost preskrbe s hrano v Afriki
Besedila (377 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov