Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 11 декември 2007 г. - Страсбург
 ЕО - Мароко: услуги за въздушен превоз, протокол с оглед присъединяването на България и Румъния*
 ЕО - Грузия, Ливан, Малдивите, Молдова, Сингапур и Уругвай : Протоколи за изменение на споразуменията относно някои аспекти на въздушните услуги с оглед присъединяването на България и Румъния *
 Aдаптиране на приложение VIII към Акта за присъединяване на България и Румъния *
 Контрол върху износа на селскостопански продукти *
 Теглително-прикачно устройство и устройство за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия) ***I
 Везни с неавтоматично действие (кодифицирана версия) ***I
 Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите (кодифицирана версия) *
 Минимални стандарти за защита на телетата (кодифицирана версия) *
 Посадъчен материал (преработена версия) *
 Ставки по данъка върху добавената стойност *
 Съвместно предприятие ARTEMIS *
 Съвместно предприятие ENIAC *
 Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства *
 Съвместно предприятие „Чисто небе“ *
 Дипломатическа и консулска закрила на гражданите на Съюза
 Проект на коригиращ бюджет № 7/2007 на Европейския съюз за финансовата 2007 г.
 Безхартиена среда за митниците и търговията ***II
 Политика за морска среда ***II
 Качество на атмосферния въздух ***II
 Оперативна съвместимост на железопътната система в Общността ***I
 Подпомагане на развитието на селските райони *
 Обозначение за произход
Текстове (531 kb)
Правна информация - Политика за поверителност