Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 11. prosince 2007 - Štrasburk
 Dohoda ES-Maroko o leteckých službách *
 Změna dohod o leteckých službách, které byly uzavřeny s Gruzií, Libanonem, Maledivami, Moldavskem, Singapurem a Uruguayí s cílem zohlednit přistoupení Bulharska a Rumunska k EU *
 Úprava přílohy VIII aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska *
 Kontrola produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky (změna nařízení Rady (EHS) č. 386/90)*
 Odtahové úchyty a zpětný chod kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) ***I
 Váhy s neuatomatickou činností (kodifikované znění) ***I
 Nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv (kodifikované znění) *
 Minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) *I
 Uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (přepracované znění) *
 Dočasná ustanovení pro sazby DPH *
 Zřízení „společného podniku ARTEMIS“ *
 Zřízení společného podniku ENIAC *
 Zřízení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva *
 Zřízení společného podniku Čisté nebe *
 Diplomatická a konzulární ochrana občanů Unie ve třetích zemích
 Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2007
 Bezpapírové prostředí pro clo a obchod ***II
 Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí ***II
 Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu ***II
 Interoperabilita železničního systému Společenství ***I
 SZP: Přímé podpory pro zemědělství a podpora pro zemědělce a rozvoj venkova *
 Původ zboží
Texty (340 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí