Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 11. december 2007 - Strasbourg
 Aftale EF/Marokko om visse aspekter af lufttrafik *
 Aftaler EF/Georgien, Libanon, Maldiverne, Moldova, Singapore og Uruguay om visse aspekter af lufttrafik *
 Tilpasning af bilag VIII til akten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse *
 Kontrol ved udførsel af landbrugsprodukter *
 Slæbeanordninger og bakgear på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) ***I
 Ikke-automatiske vægte (kodificeret udgave) ***I
 Maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder (kodificeret udgave) *
 Mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) *
 Frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter (omarbejdning) *
 Midlertidige bestemmelser om momssatser *
 Oprettelse af Artemis-fællesforetagendet *
 Oprettelse af fællesforetagendet ENIAC *
 Fællesforetagende for initiativet om innovative lægemidler *
 Oprettelse af fællesforetagendet "Clean Sky" *
 Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere
 Forslag til ændringsbudget nr. 7/2007
 Papirløs sagsbehandling inden for told og handel ***II
 EU's havmiljøpolitik ***II
 Luftkvalitet og renere luft i Europa ***II
 Interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem (omarbejdning) ***I
 Den fælles landbrugspolitik: direkte støtte, støtteordninger og støtte til udvikling af landdistrikterne *
 Oprindelsesmærkning
Tekster (332 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik