Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 11 grudnia 2007 r. - Strasburg
 Zmiana umowy w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych WE/Maroko *
 Umowy dotyczące przewozów lotniczych WE/Gruzja, Liban, Malediwy, Mołdowa, Singapur oraz Urugwaj *
 Dostowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii *
 Monitorowanie wywozu produktów rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty *
 Urządzenie sprzęgające oraz bieg wsteczny kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) ***I
 Wagi nieautomatyczne (wersja ujednolicona) ***I
 Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w innym przypadku pogotowia radiologicznego (wersja ujednolicona) ***I
 Minimalne normy ochrony cieląt (wersja ujednolicona) *
 Obrót materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (wersja przekształcona) *
 Przepisy przejściowe dotyczące stawek podatku od wartości dodanej *
 Wspólne przedsięwzięcie ARTEMIS *
 Wspólne przedsięwzięcie ENIAC *
 Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych *
 Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo” *
 Ochrona dyplomatyczna i konsularna obywateli Unii Europejskiej w krajach trzecich
 Projekt budżetu korygującego nr 7/2007
 Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***II
 Ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego ***II
 Jakość powietrza i czystsze powietrze dla Europy ***II
 Interoperacyjność wspólnotowego systemu kolei (przekształcenie) ***I
 Wspólna polityka rolna: wspólne zasady wsparcia bezpośredniego i określone systemy wsparcia dla rolników oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich *
 Oznaczanie pochodzenia produktów
Teksty (347 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności