Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 11. decembra 2007 - Štrasburg
 Zmena a doplnenie dohody o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb medzi ES a Marokom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *
 Zmena a doplnenie dohôd o určitých aspektoch leteckých služieb uzavretých s Gruzínskom, Libanonom, Maldivami, Moldavskom, Singapurom a Uruguajom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *
 Úprava prílohy VIII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska *
 Monitorovanie vykonávané v čase vývozu poľnohospodárskych produktov, na ktoré sú poskytované náhrady alebo iné finančné čiastky (zmena nariadenia Rady (EHS) č. 386/90) *
 Spojovacie zariadenie a spätný chod pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I
 Váhy s neautomatickou činnosťou (kodifikované znenie) ***I
 Najvyššie povolené hodnoty rádioaktivity v potravinách a krmivách (kodifikované znenie) *
 Minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie) *
 Uvádzanie do obehu množiteľného materiálu ovocných drevín a ovocných rastlín určených na výrobu ovocia (prepracované znenie) *
 Dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb DPH *
 Vytvorenie spoločného podniku ARTEMIS *
 Vytvorenie spoločného podniku ENIAC *
 Vytvorenie spoločného podniku iniciatívy pre inovačné lieky *
 Vytvorenie spoločného podniku Čistá obloha *
 Diplomatická a konzulárna ochrana občanov Únie v tretích krajinách
 Návrh opravného rozpočtu č. 7/2007:
 Colné a obchodné prostredie bez dokladov v papierovej forme ***II
 Politika Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky ***II
 Kvalita okolitého ovzdušia a čistejšie ovzdušie v Európe ***II
 Interoperabilita systému železníc Spoločenstva ***I
 Priama podpora pre poľnohospodárov (SPP) a podpora rozvoja vidieka (EPFRV) *
 Označovanie pôvodu
Texty (353 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia