Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 11 december 2007 - Strasbourg
 Ändring av avtalet mellan EG och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
 Ändring av avtalen om vissa luftfartaspekter mellan EG och Georgien, Libanon, Maldiverna, Moldavien, Singapore och Uruguay med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning *
 Anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien *
 Export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp *
 Kopplingsanordningen och backväxeln på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) ***I
 Icke-automatiska vågar (kodifierad version) ***I
 Gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder (kodifierad version) *
 Lägsta djurskyddskrav för kalvar (kodifierad version) *
 Saluföring av fruktplantor avsedda för fruktproduktion och förökningsmaterial av fruktplantor (omarbetning) *
 Tillfälliga bestämmelser om mervärdesskattesatser *
 Upprättandet av det gemensamma företaget Artemis *
 Upprättandet av det gemensamma företaget Eniac *
 Upprättandet av det gemensamma företaget för Initiativet för innovativa läkemedel *
 Upprättandet av det gemensamma företaget Clean Sky *
 Dipolomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgare
 Förslag till ändringsbudget nr 7/2007
 En papperslös förvaltning för tull och handel ***II
 Gemenskapens politik för havsmiljön ***II
 Luftkvalitet och renare luft i Europa ***II
 Driftskompatibilitet hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) ***I
 System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
 Ursprungsmärkning
Texter (349 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy