Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 12. prosince 2007 - Štrasburk
 Evropsko-středomořská dohoda ES- Maroko o leteckých službách *
 Dohoda ES-Maroko o letecké dopravě *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
 Využití nástroje pružnosti
 Změna Interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (víceletý finanční rámec)
 Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů *
 Společná organizace trhů s produkty rybolovu a akvakultury
 Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***II
 Údaje týkající se potravin ***I
 Změna týkající se právní ochrany průmyslových vzorů ***I
 Společná organizace trhu s vínem *
 Zrušení nepřímých daních z kapitálových vkladů *
 Boj proti terorismu
 Legislativní a pracovní plán Komise pro rok 2008
 Dohody o hospodářském partnerství
 Evropské smluvní právo
Texty (406 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí