Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 12. detsember 2007 - Strasbourg
 EÜ ja Maroko vaheline Euroopa-Vahemere lennundusleping *
 EÜ ja Maroko vahelise Euroopa–Vahemere lennunduslepingu muutmine, et võtta arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemist ELiga *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine
 Institutsioonidevahelise kokkuleppe muutmine (mitmeaastane finantsraamistik)
 Põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmed *
 Kalandus- ja akvakultuuritoodete turu ühine korraldus
 Euroopa Lennundusohutusamet ***II
 Toidu kohta esitatavad toitumis- ja tervisealased väited ***I
 Disainilahenduste õiguskaitse ***I
 Veinituru ühine korraldus *
 Kapitali suurendamise kaudse maksustamise kaotamine*
 Terrorismivastane võitlus
 Komisjoni 2008. aasta õigusloome- ja tööprogramm
 Majanduspartnerluslepingud
 Euroopa lepinguõigus
Tekstid (390 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika