Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2007. gada 12. decembris - Strasbūra
 EK un Marokas Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums aviācijas jomā *
 EK un Marokas nolīgums: Eiropas vidusjūras aviācijas pakalpojumi, protokols, lai ņemtu vērā Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos ES *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana
 Elastības fonda mobilizēšana
 Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību grozīšana (daudzgadu finanšu shēmas pārskats)
 Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem *
 Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīga organizācija
 Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ***II
 Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ***I
 Dizainparaugu tiesiska aizsardzība ***I
 Vīna tirgus kopīgā organizācija *
 Kapitāla piesaistīšanai uzlikto netiešo nodokļu likvidēšana *
 Cīņa pret terorismu
 Komisijas likumdošanas un darba programma 2008.gadam
 Ekonomikas partnerattiecību nolīgums
 Eiropas līgumtiesības
Teksti (406 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika