Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 12 december 2007 - Straatsburg
 Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko *
 Wijziging van de Euro-Mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de EU *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering
 Gebruik van het flexibiliteitsinstrument
 Wijziging van het IIA (meerjarig financieel kader)
 Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen *
 Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur
 Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart, Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart ***II
 Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen ***I
 Wijziging inzake de rechtsbescherming van modellen ***I
 Gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt *
 Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (herschikking) *
 Bestrijding van het terrorisme
 Wetgevings- en werkprogramma van de Commissie 2008
 Economische partnerschapsovereenkomsten
 Europees verbintenissenrecht
Teksten (422 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid