Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 12 grudnia 2007 r. - Strasburg
 Eurośródziemnomorska umowa lotnicza WE/ Maroko *
 Zmiana Eurośródziemnomorskiej umowy dotyczącej usług lotniczych WE/Maroko *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
 Uruchomienie instrumentu elastyczności
 Zmiana porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wieloletnie ramy finansowe)
 Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych *
 Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ***II
 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące żywności ***I
 Prawna ochrona wzorów ***I
 Wspólna organizacja rynku wina *
 Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału *
 Walka z terroryzmem
 Program legislacyjny i roboczy Komisji
 Umowy o partnerstwie gospodarczym
 Europejskie prawo umów
Teksty (419 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności