Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 12. decembra 2007 - Štrasburg
 Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi ES a Marokom *
 Zmena a doplnenie euro-stredomorskej leteckej dohody medzi ES a Marokom s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharska a Rumunska k EÚ *
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
 Mobilizácia nástroja flexibility
 Zmeny a doplnenia Medziinštitucionálnej dohody o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (viacročný finančný rámec)
 Informačné a propagačné akcie na podporu poľnohospodárskych výrobkov *
 Spoločná organizácia trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry
 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva ***II
 Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách ***I
 Právna ochrana dizajnov ***I
 Spoločná organizácia trhu s vínom *
 Nepriame dane z navyšovania kapitálu *
 Boj proti terorizmu
 Legislatívny plán a plán práce Komisie na rok 2008
 Dohody o hospodárskom partnerstve
 Európske zmluvné právo
Texty (424 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia