Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0246(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0406/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0406/2007

Keskustelut :

PV 14/01/2008 - 18
CRE 14/01/2008 - 18

Äänestykset :

PV 15/01/2008 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0005

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 60k
Tiistai 15. tammikuuta 2008 - Strasbourg
Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti ***I
P6_TA(2008)0005A6-0406/2007
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. tammikuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (KOM(2006)0745 – C6-0439/2006 – 2006/0246(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0745),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0439/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön ja teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0406/2007),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   panee merkille ehdotukseen liitetyn komission lausuman;

3.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. tammikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista
P6_TC1-COD(2006)0246

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 689/2008.)


Liite

Komission lausuma elohopean ja arseenin luokituksesta PIC-asetuksessa

Komissio toteaa asetuksen (EY) N:o 304/2003 22 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että jos metallisen arseenin käyttö kielletään yhteisössä tai sitä rajoitetaan ankarasti, on tehtävä ehdotus asiaa koskevan liitteen mukauttamiseksi. Komissio toteaa myös, että neuvosto ja parlamentti valmistelevat parhaillaan ehdotusta elohopean vientikiellosta yhteisön alueelta. Annettavassa säädöksessä mennään siis pidemmälle kuin Rotterdamin yleissopimuksen ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä koskevassa vaatimuksessa ja sen täytäntöönpanosta annetussa EY:n asetuksessa.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö