Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0132(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0508/2007

Predložena besedila :

A6-0508/2007

Razprave :

PV 15/01/2008 - 19
CRE 15/01/2008 - 19

Glasovanja :

PV 16/01/2008 - 4.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0010

Sprejeta besedila
PDF 358kWORD 53k
Sreda, 16. januar 2008 - Strasbourg
Ukrepi v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru SKP *
P6_TA(2008)0010A6-0508/2007

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2008 o predlogu Uredbe Sveta o ukrepih, ki jih mora Komisija sprejeti v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja, ki je bila uvedena v okviru skupne kmetijske politike, za obdobje 2008–2013 (KOM(2007)0383 – C6-0273/2007 – 2007/0132(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0383),

–   ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0273/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0508/2007),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 2
(2)  Izkušnje, pridobljene v obdobju 2004–2007 v okviru Sklepa 1445/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2000 o uporabi tehnik prostorskih anketnih raziskovanj in daljinskega zaznavanja za kmetijske statistike za obdobje 1999–2003, kot je bil spremenjen, ter sklepov pred njim, so omogočile, da je agrometeorološki sistem napovedovanja donosov ter spremljanja stanja zemljišč in posevkov dosegel naprednejšo operativno in razvojno fazo ter dokazal svojo učinkovitost.
(2)  Z izkušnjami, pridobljenimi v obdobju 2004–2007 v okviru Sklepa št. 1445/2000/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2000 o uporabi tehnik prostorskih anketnih raziskovanj in daljinskega zaznavanja za kmetijske statistike za obdobje 1999–2003, kot je bil spremenjen, ter sklepov pred njim, se je povečalo znanje o spremljanju rabe tal, pokrovnosti tal in okoljskih parametrih (projekt LUCAS) ter izboljšala stopnja delovanja in razvoja agrometeorološkega sistema za spremljanje posevkov in napoved količine pridelka (projekt MARS).
Sprememba 2
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  V področje uporabe te uredbe sodi samo poskusni projekt MARS, ki je predmet Sklepa št. 2066/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o nadaljnji uporabi prostorskih anketnih raziskovanj in daljinskega zaznavanja za kmetijske statistike za obdobje 2004–20071. Natančneje sodijo v področje uporabe te uredbe samo operativni ukrepi Komisije, ki uporabljajo daljinsko zaznavanje v okviru skupne kmetijske politike.
__________
1 UL L 309, 26.11.2003, str. 9.
Sprememba 3
Uvodna izjava 5
(5)  Prav tako je treba določiti, da je treba informacije in ocene, ki so posledica izvedenih ukrepov in jih hrani Komisija, dati na voljo državam članicam ter Evropski parlament in Svet z vmesnim in končnim poročilom obvestiti o pogojih za izvajanje uvedenih ukrepov daljinskega zaznavanja in za uporabo virov, ki so dani na voljo Komisiji, po potrebi skupaj s predlogom za nadaljevanje teh ukrepov preko obdobja, določenega s to uredbo.
(5)  Prav tako je treba določiti, da informacije in ocene, ki so posledica izvedenih ukrepov, hrani Komisija in da se uporabljajo zgolj na napoved pridelka, ne pa tudi za nadzorovanje. Informacije in ocene je treba dati na voljo državam članicam ter Evropski parlament in Svet z vmesnim in končnim poročilom obvestiti o pogojih za izvajanje uvedenih ukrepov daljinskega zaznavanja in za uporabo virov, ki so dani na voljo Komisiji, po potrebi skupaj s predlogom za nadaljevanje teh ukrepov preko obdobja, določenega s to uredbo.
Sprememba 4
Člen 1, odstavek 1, uvodni del
1.  Ukrepi, ki jih je Komisija sprejela v zvezi z uporabo daljinskega zaznavanja v okviru skupne kmetijske politike, se lahko v skladu s členom 3(2)(e) Uredbe (ES) št. 1290/2005 financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada za obdobje 6 let od 1. januarja 2008 dalje, če je njihov cilj Komisiji omogočiti:
1.  Finančni okvir za izvedbo programa v obdobju 2008 - 2013 znaša 9,2 milijonov EUR. Letna proračunska sredstva odobri proračunski organ glede na zgornje meje proračunskih postavk v finančnem okviru, če je njihov cilj Komisiji omogočiti:
Sprememba 5
Člen 1, odstavek 1, točka (a)
(a) upravljanje kmetijskih trgov;
(a) pomoč pri upravljanju kmetijskih trgov;
Sprememba 6
Člen 1, odstavek 1, točka (c)
(c) spodbujanje dostopa do informacij iz točke (b);
(c) spodbujanje dostopa do informacij iz točke (b) za pristojne organe samo v okviru te uredbe;
Sprememba 7
Člen 1, odstavek 2, točka (b)
(b) vzpostavitev infrastrukture prostorskih podatkov in spletne strani;
(b) izboljšanje spletne strani enote za kmetijstvo Skupnega raziskovalnega središča, da bodo vsi pomembni podatki iz raziskav prosto dostopni javnosti;
Sprememba 8
Člen 1, odstavek 2, točka (b a) (novo)
(ba) popis prostorskih podatkov, daljinskega zaznavanja in agrometereoloških projektov ter konsolidacija obstoječe prostorske podatkovne infrastrukture in spletnih strani;
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov