Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2002/0222(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0504/2007

Predkladané texty :

A6-0504/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 7
CRE 15/01/2008 - 7

Hlasovanie :

PV 16/01/2008 - 4.2
PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.2
CRE 16/01/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0011

Prijaté texty
PDF 273kWORD 82k
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg
Spotrebiteľský úver ***II
P6_TA(2008)0011A6-0504/2007
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2008 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (9948/2/2007 – C6-0315/2007 – 2002/0222(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9948/2/2007 – C6-0315/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2002)0443)(2),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2004)0747, KOM(2005)0483),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0504/2007),

1.   schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ C 104 E, 30.4.2004, s. 233.
(2) Ú. v. ES C 331 E, 31.12.2002, s. 200.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 16. januára 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS
P6_TC2-COD(2002)0222

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní zodpovedá konečnému zneniu legislatívneho aktu, smernici 2008/48/ES.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia