Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0021/2008

Keskustelut :

PV 17/01/2008 - 11.1
CRE 17/01/2008 - 11.1

Äänestykset :

PV 17/01/2008 - 12.1
CRE 17/01/2008 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 38k
Torstai 17. tammikuuta 2008 - Strasbourg
Kiinalaisen toisinajattelijan Hu Jian pidätys
P6_TA(2008)0021RC-B6-0021/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2008 kiinalaisen toisinajattelijan Hu Jian pidätyksestä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kiinan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon EU:n ja Kiinan ihmisoikeusvuoropuhelun kaksi viimeisintä kierrosta Pekingissä 17. lokakuuta 2007 ja Berliinissä 15. ja 16. toukokuuta 2007,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan 26. marraskuuta 2007 järjestämän julkisen kuulemisen aiheesta "Kiinan ihmisoikeudet ja Pekingin vuoden 2008 olympialaiset",

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 31. lokakuuta 2007 hyväksymän olympiarauhan, jonka mukaisesti YK:n jäsenvaltioita kehotetaan noudattamaan ja edistämään rauhaa vuoden 2008 olympialaisten aikana,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että poliisit veivät ihmisoikeusaktivisti Hu Jian tämän kodista Pekingissä 27. joulukuuta 2007 kumoukselliseen toimintaan yllyttämistä koskevien syytteiden nojalla,

B.   ottaa huomioon, että Hu Jia ja tämän vaimo Zeng Jinyan ovat viime vuosina tuoneet Kiinan ihmisoikeusrikkomukset julkisuuteen, ja heidät on sen seurauksena määrätty useita kertoja kotiarestiin,

C.   ottaa huomioon, että Hu Jian terveydentila on huono ja että hänellä on maksasairaus, jonka hoito edellyttää lääkitystä,

D.   ottaa huomioon, että vuonna 2006 Time Magazine -lehti nimesi Zeng Jinyanin yhdeksi maailman sadasta sankarista ja uranuurtajasta ja että hän sai vuonna 2007 yhdessä Hu Jian kanssa "Toimittajat ilman rajoja" -järjestön erityisen Kiina-palkinnon ja että hän oli yksi Saharovin palkinnon saajaehdokkaista,

E.   ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt totesivat pidätyksen olleen jälleen uusi Kiinan viranomaisten yritys hiljentää arvostelijat ennen vuoden 2008 olympialaisia,

F.   ottaa huomioon, että 57 Kiinan älymystön edustajaa julkaisi välittömästi avoimen kirjeen, jossa vaadittiin vapauttamaan Hu Jia viipymättä,

G.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin puhemies antoi 31. joulukuuta 2007 lausunnon, jossa hän arvosteli Kiinan viranomaisia Hu Jian pidättämisen johdosta ja jossa hän kehotti viranomaisia pitämään vuoden 2008 olympialaisia "Kiinan tilaisuutena osoittaa, että maa, joka isännöi maailman tärkeintä urheilutapahtumaa, on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusnormeja, mielipiteenvapaus mukaan lukien",

1.   tuomitsee voimakkaasti Hu Jian pidättämisen ja vaatii vapauttamaan hänet ja kaikki mielipiteensä vuoksi pidätetyt ja vangitut toisinajattelijat viipymättä;

2.   vaatii Kiinan viranomaisia takaamaan kaikissa oloissa Hu Jian, hänen sukulaistensa ja asianajajiensa fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden;

3.   kehottaa Kiinaa noudattamaan ihmisoikeussitoumuksiaan sekä oikeusvaltion periaatetta, erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 9. joulukuuta 1998 ihmisoikeuksien puolustajista antaman julistuksen sääntöjä, lopettamalla kiinalaisten ihmisoikeuksien puolustajien häiritsemisen osoittaakseen siten sitoumuksensa ihmisoikeuksien noudattamiseen olympiakisavuotenaan;

4.   kehottaa Kiinaa olemaan käyttämättä vuoden 2008 olympialaisia verukkeena niiden toisinajattelijoiden, lehtimiesten ja ihmisoikeusaktivistien pidättämiseksi, vapauden riistämiseksi laittomasti ja vangitsemiseksi, jotka joko raportoivat ihmisoikeusrikkomuksista tai osoittavat mieltä ihmisoikeusrikkomuksia vastaan;

5.   toistaa kantansa, että ihmisoikeusongelmiin olisi keskityttävä paljon aiempaa enemmän valmistauduttaessa vuoden 2008 olympialaisiin, ja painottaa, että yleismaailmallisia eettisiä perusperiaatteita on kunnioitettava ja ihmisarvoa kunnioittavaa rauhanomaista yhteiskuntaa on edistettävä, kuten olympialaisen peruskirjan 1 ja 2 artiklassa kehotetaan;

6.   kehottaa Kiinaa uudistamaan rikosoikeuttaan parantaakseen niiden lehtimiesten, kirjailijoiden, freelance -kirjoittajien ja toimittajien sananvapautta, jotka raportoivat maailmalle vuoden 2008 olympialaisten kaltaisesta merkkitapahtumasta; katsoo, että tällaiset uudistukset mahdollistavat samalla eräiden epäselvien oikeussäännösten (esimerkiksi Kiinan rikoslain 105 §) soveltamisalan tarkentamisen ja että niillä annetaan maailmalle myönteinen signaali siitä, että Kiinan kommunistisen puolueen 17. puoluekokous raivasi tietä erilaisten mielipiteiden laajemmalle kunnioittamiselle;

7.   kehottaa Kiinan viranomaisia sallimaan Hu Jian ja muiden pidätettyjen toisinajattelijoiden saada tarvittaessa lääkintäapua ja ottamaan huomioon, että epäasianmukaiset vankeusolot voivat heikentää vankien terveydentilaa;

8.   vaatii Kiinan viranomaisia sulkemaan niin kutsutut "pimeät vankilat" eli pidätyslaitokset, jotka on perustettu "häiriköiden" talteen ottamiseksi ennen vuoden 2008 olympialaisia;

9.   kehottaa Euroopan unionin neuvostoa ryhtymään Kiinan viranomaisiin kohdistuviin toimiin Hu Jian pidätyksen johdosta ja 22. syyskuuta 2007 tapahtuneen Gao Zhishengin, arvostetun ihmisoikeusasianajajan ja Hu Jian ystävän, josta tuli tuhansien nykyisin Kiinassa vangittujen ihmisoikeuspuolustajien ahdingon vertauskuva, katoamisen johdosta;

10.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Kiinan kansantasavallan presidentille ja pääministerille ja Kansainväliselle olympiakomitealle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö