Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 91kWORD 30k
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 19 (presidendi ülesanded) tõlgendamine
P6_TA(2008)0024

Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 19 (presidendi ülesanded) tõlgendamise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni esimehe 24. jaanuari 2008. aasta kirja;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 201;

1.   võtab vastu kodukorra artikli 19 järgmise tõlgenduse:"

Kodukorra artikli 19 lõiget 1 võib tõlgendada selliselt, et kõnealuse sättega antud volituste hulka kuulub ka volitus lõpetada liigsed sõnavõtud kodukorrale viitamiseks, menetluste algatamiseks, hääletuse kohta selgituste andmiseks ning eraldi, osade kaupa või nimelise hääletuse taotlemiseks, kui president on veendunud, et nendega soovitakse sihilikult takistada ja takistatakse parlamendi menetlusi või teiste parlamendiliikmete õiguste rakendamist pikaajaliselt ja olulisel määral.

"

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika